ریل ساچمه ای ۳ تکه باریک

از ریل ساچمه ای باریک برای ساخت کشو ، تجهیزات ریلی آشپزخانه و… استفاده میگردد.

ریل ساچمه ای دو تیکه :
معمولا ریل ۳ تیکه در محصولات کابینتی استفاده می شود

ریل ساچمه ای سه تیکه در سایزهای مختلف موجود می باشد :

۲۵ سانتی
۳۵ سانتی
۴۰ سانتی

ریل کابینت 3 تکه باریک

ریل کابینت ۳ تکه باریک

ریل ۳ تکه باریک :

ریل سه تیکه ساچمه ای باریک هم همانند ریل ساچمه ای ۳تکه پهن می باشد با این تفاوت که وزن کمتری تحمل می کنند ، عرض آن ۳۵ میلیمتر می باشد که معمولا برای میز های کوچک ، میز های تلویزیون و اکثرا کارهای آماده بازاری استفاده می گردد.این ریل کشو کابینت را تا انتها بیرون می آورد.

ریل ساچمه ای ۳ تیکه
فرق ریل ساچمه ای ۳ تیکه باریک با ۳ تیکه پهن در آن است که کشو ضعیف تر می باشد و در کشوهایی با حجم کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.