لولا آرام بند با کلیپس

لولا آرام بند های بارش در کارتن های ۲۰۰ تایی و ۱۰۰ تایی قابل عرضه می باشد

وزن این لولا ها در حدود ۱۰۸ الی ۱۱۰ گرم است

فنر لولاها بصورت ۶ تایی بوده و از استحکام خوبی در برابر فشار برخوردار است

لولا ها بصورت کلیپسی بوده و از پیچ تنظیم خوبی برخوردار است